Mode och dess (o)hållbara framtid

Som vi nog alla förstår är mode och kläder en ohållbar marknad som vi måste förändra, konsumenter tillsammans med producenter. Detta går att göra om vi tar ett riktigt krafttag mot den ohållbara produktion samt arbetsplatsförhållanden som idag finns på de flesta platser där textilier produceras.

Framtidens kläder

Eftersom vi måste börja tänka nytt gällande hur tillverkningen av kläder ska se ut i framtiden, börjar det dyka upp flertalet alternativa vägar att gå. Med tanke på den enorma vattenförbrukning som krävs för att till exempel odla fram bomull, och att vi i framtiden spås lida av vattenbrist, blir det allt viktigare att få fram textilier utan vattenförsörjning. Detta kan göras i olika typer av labb, i 3D-skrivare och genom experiment för att endast nämna några nya tekniker. Även traditionella textilier kommer kanske kunna fortsätta att existera, dock genom framställning i genteknik. Läder som odlas fram i labb vi animaliska celler eller material som inte är textilier utan istället består av exempelvis bakterier eller svampmycel.

Framtiden är spännande och det finns bevisligen tekniker som löser de textilproblem som kan komma att ställas inför, frågan är när vi börjar se skiftet och om de stora klädaktörerna följer med eller går mot strömmen.

Leave a Reply

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera