Mode och produktion

Genom att tillverka kläder påverkas vår miljö på flera olika sätt. Oavsett om det är vattentillgång eller kemikalier sker det dagligen världen över.

Vatten

Vatten används i många olika steg under tillverkningen av textilier. Några exempel är att det används för att färga, bleka och behandla tyger. Dock är den största boven den stora vattenförbrukningen som sker under odlingen av bomullsfibrerna. Ett kilo bomull kräver så mycket som 10 000 liter vatten.

Kemikalier

Eftersom kemikalier i stort sett används i alla steg under tillverkningen av textilier, är de även nödvändiga för att förvandla en fiber till ett färdigt plagg. Exempelvis används kemikalier för att göra fibrer till garn och sedan för att göra garn till väv.

Vissa typer av kemikalier är ofarliga men desto fler kan skapa problem för de som arbetar i produktionen, för den som använder kläderna eller för den omgivande miljön.

De kan även vara cancerframkallande, allergiframkallande, påverka förmågan att skaffa barn samt skada fiskar och andra vattenlevande djur.

Lagar för kläder

I Europa har vi en kemikalielagstiftning vid namn REACH, den förbjuder flera olika kemikalier som kan hittas i textil. Dock är inte denna lagen heltäckande, vilket innebär att det tyvärr inte går att lita på de kläder som säljs i Sverige.

Leave a Reply

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera