Trend och antitrend

Trender och dess sätt att påverka olika moderelaterade ämnen är en stor bransch. Det finns ett flertal trendbyråer runt om i världen som endast hittar och tar fram trender för de kommande säsongerna. De som jobbar för en trendbyrå kallas för trendspanare. Dessa personer gör allt från att bevaka hur människor klär sig på stan och hur butiker ser ut till att bevaka hur samhällsströmningar påverkar hur folk klär sig och lever i stort. All denna information samlar de sedan ihop och utformar till en rapport som sedan lämnas in till vederbörandes huvudkontor. Därefter skapas olika teman utifrån de insamlade rapporterna, dessa teman utgör de kommande säsongernas trender.

Trendteman

Trendteman är alltså dessa teman som ska sätta profil på kommande säsonger. Det är tolkningar av de inkomna rapporterna som sedan skapar förutsägelser kring hur nästa steg kan tänkas att se ut. Det arbetas fram olika siluetter i mode. Vilken inredning och färger vill vi omge oss i och vilken mat kommer vi äta. Var vill vi bosätta oss och på vilket sätt kommer vi må. Det som är vanligast är att det finns fyra olika teman som även mynnar ut i mindre förgreningar, detta för att göra materialet så kompatibelt som möjligt för de flesta företag. Att små som stora verksamheter kan identifiera sig med något av de olika tematiseringarna.

För att sedan sammanfatta dessa teman konkretiseras informationen ner i trendrapporter som även innehåller färgkartor, material, former, ytor och strukturer som förväntas börja gälla om ca 2 år. Tidsspannet existerar just för att modebranschen oftast arbetar minst ett år i förväg för att hinna få fram alla produkter i tid.

Vilka styrs av trender?

Det nämndes tidigare i artikeln att det är en hel bransch och dess aktörer som använder sig av dessa trendrapporter som sedan styr deras produktion. Man kan då enkelt räkna ut att de allra flesta kedjor kommer producera ungefär liknande typer av plagg och dylikt, men anpassar sig alla verksamheter i modebranschen sig efter dessa förutsägelser kring trender. Både ja och nej, eftersom inte alla ha så långa ledtider som 1-2 år. Detta gör att oftast de lite mindre företagen kan vänta ut trenderna något längre och även anpassa sina inköp efter vad som redan finns i de större affärerna. Dock är det smart av de mindre butikerna att ändå vara insatta i vilka trender som förväntas dyka upp för att på så sätt snabbt kunna snappa upp om en trend går åt ett annat håll vad som var förutspått och på så vis hinna ändra sitt inplanerade utbud.

Antitrend

En antitrend är när en ny trend reagerar på en gammal befintlig trend. Exempelvis vill vi idag satsa på torkade blommor som håller länge, vilket är en antitrend mot det gröna blomstrande buketterna som har varit extremt trendiga under de senaste säsongerna.

kheera