Mode och kläder i förhållande till miljö

Kläder och dess förhållande till vår miljö har varit och är ett komplicerat ämne. Eftersom miljöpåverkan sker i alla delar av en produkts livscykel är det mycket arbete som ska till för att denna produktion ska fungera rent miljömässigt. Sedan är även överkonsumtionen av textilier ett stort och verkligt problem. Varje år köper vi ca 13,5 kg textilier per person. Dessa textilier används olika länge, men endast en femtedel lämnas till återanvändning eller materialåtervinning. Så, vad kan du som konsument göra för att ta ditt ansvar gällande att konsumera rätt textilier och på rätt sätt?

Nedan listas en del saker som du kan tänka på vid inköp av textilier:

  • Tvätta alltid din textilier innan du använder de för första gången. Kemikalier ingår alltid i under tillverkningen av textilier, oavsett vilket fiber det baseras på.
  • Försök att köpa textilier av högre kvalitet, och använd dessa längre.
  • Fråga efter miljö- och etiska märkningar när du köper nytt i butik.
  • Testa att köpa second-hand nästa gång du ska köpa kläder.
  • Byt plagg med dina vänner, eller hyr plagg på ett klädbibliotek istället för att köpa nytt.
  • Ta hand om dina kläder och textilier så håller de betydligt längre.
  • Undvik att slänga hela kläder och hemtextilier, testa istället att sälja vidare eller skänk bort.
  • Sortera ut textilier från dina hushållssopor och lämna istället till en textilåtervinning.

Ovan finns en hel del tips som man kan ta med sig när det gäller mode, kläder och miljö. Försök att ändra ditt tankesätt inför nästa shoppingrunda så att du gör medvetna val som inte sliter för mycket på miljön. Tänk även på att det mesta av vår textil produceras i Kina, Indien och Bangladesh. Med tanke på hur komplexa produktionskedjorna brukar vara i dessa länder, är det svårt att försöka beräkna hur stor miljöbelastningen blir. Därför kan det även vara bra att titta en extra gång på plaggets ursprung nästa gång du ska handla ett nyproducerat plagg. Då kan du även göra ett medvetet val att försöka undvika plagg från just dessa länder. Både med tanke på hur själva produktionen påverkar miljön men även med tanke på de arbetsförhållanden som arbetarna i fabrikerna lever under.

Mode och miljö är som sagt en komplicerad fråga, men alla kan göra lite vilket i sin tur blir till något stort!

Leave a Reply

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera