Mode och trender

Mode och trender har genom alla tider gått hand i hand med varandra, det ena har inte kunnat existera utan det andra. Begreppet trend kan förklaras på ett förenklat sätt att när samhället skapar ett ideal att efterfölja, som exempelvis smal midja, då följer trenden detta genom att förespråka användandet av en korsett. Modetrender genom tiderna har visat på många olika ideal och stilar, några av dessa förklarar vi mer ingående längre ner.

Korsetten

Korsetten var ett mycket vanligt plagg hos kvinnorna från 1600-talet och fram till sent 1800-tal. Den växte sig populär bland överklassen, men fanns även i de lägre klasserna så småningom. Plaggets uppgift var att minska midjemåttet, och skapa en så kallad getingmidja Just korsetten avrådde flertalet läkare ifrån då plagget befarade skada inre organ och skapa förvridna kroppar.

Krinolinen

Denna kjolställning blev populär under 1800-talet då modet visade på överdådiga kjolar som stod av sig själva. Krinolinen tillverkades vanligtvis av stålringar som sedan sattes ihop till en ställning som kvinnan klev i. Därefter träddes kjolen på, och illusionen av en bred och yvig underdel var skapad.

Ovan nämnda trender är nog de historiskt mest kända bland de flesta. Anledningen till att dessa skapades och höll i sig under en längre period var till största del på grund av att rådande kroppsideal höll trenderna levande. Därav kunde korsetten och krinolinen användas av många generationer då de delade ideal. I dagens modebild skulle man kunna likna dessa plagg med träningstrenden som inleddes under 1990-talet och håller i sig än idag.

Leave a Reply

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera